Četvrto pismo Ibrahima Hadžibajrića, predsjednika Nezavisne bosanskohercegovačke liste


 

Četvrto pismo članovima i prijateljima Nezavisne bosanskohercegovačke liste i široj bosanskohercegovačkoj javnosti

 

Šta je Sarajevo svima nama u bosanskohercegovačkom pluralnom društvu? Iako bi morao biti jasan, odgovor na to pitanje je zamračen sada vladajućim pseudopolitikama. Zato smo mi, članovi i prijatelji Nezavisne bosanskohercegovačke liste, odlučni da Sarajevu, političkom, kulturnom i ekonomskom središtu svega bosanskohercegovačkog, vratimo dostojanstvo i privlačnost za sve sadržaje nove bosanskohercegovačke politike.

Koliko god se pojedinci i skupine bosanskohercegovačkih građana ne zvanično ili zvanično trudili da očuvaju sadašnje oblike nepovezanih a nerijetko i suprotstavljenih politika, to ne može biti ništa do prolazno stanje političke nesvijesti. Temelj političkog programa Nezavisne bosanskohercegovačke liste je upravo uvjerenje da je povezivanje i usklađivanje bosanskohercegovačkih politika bitan preduslov bolje budućnosti za sve građane ove države.

Kakva god da je pluralnost bosanskohercegovačkog društava, njeno održavanje u nerazumijevanju i napetosti ugrožava sve bosanskohercegovačke ljude. Nepostojanje odlučnog zalaganja za politički dijalog na svim razinama te nesposobnost većine lidera postojećih političkih stranaka da taj dijalog predlažu, zahtijevaju i vode, dokaz je protiv sadašnjeg političkog stanja, ali i dokaz za nužnost graditeljske političke alternative.

Nikakav pravni poredak, a to je upravo država, nije postojan bez realnosti i djelovanja njegovog središta. Ako se želi vidjeti stanje u nekoj državi, valja promatrati prilike na njenim rubovima – u selima i gradovima najudaljenijim od središta. I obrnuto, stanje u središtu ukazuje na stanje cjeline. Za tu cjelinu države postoje različita imena – domovina, zavičaj i otadžbina, naprimjer. A šta ta imena suštinski znače danas izvan vladajućih moralističkih naivnosti i zloupotreba društvenih različitosti?

Pojmovi domovina, zavičaj, i otadžbina mogu biti razumijevani na različite načine. Ti načini raspoređuju se između dviju krajnosti. Prvi je onaj u kojem su shvaćani i iskušavani kao vrijednosti najvišeg reda bez kojih nije moguće ozbiljenje ljudskosti. Drugi je onaj kada čovjek ne shvata i ne iskušava vrijednosti koje ga obvezuju da ih voli i štiti. Nije teško podsjetiti ljude da je Sarajevo središte i glava svega bosanskohercegovačkog, a tako i domovinskog i zavičajnog i otadžbinskog. Ali, šta Sarajevo danas znači u razumijevanju i iskušavanju domovine, zavičaja i otadžbine?

Veliki bosanskohercegovački ideal odlučno i neopozivo simbolizira Sarajevo, i to upravo u svojoj staroj jezgri. Sinagoge, džamije i crkve simboliziraju upravo taj uzvišeni ideal. Ljudi samim činom rođenja stječu nepovredivost i jednakost. Zato imaju pravo da puteve prema cilju realiziraju na osnovi različitih pripadanja. Kako god taj ideal bio tumačen u prošlosti, kako ga god destruktivne ideologije izobličavale, realnost sadašnjeg svijeta i najplemenitije težnje ljudi potvrđuju taj ideal Sarajeva kao jedinu mogućnost dostojnu čovjeka. Prijedlog alternativne politike kao životno potrebnog zaokreta od sadašnjeg stanja, prijedlog koji sad već hiljade ljudi imenuju kao Nezavisna bosanskohercegovačka list, uključuje novo otkrivanje političkog dijaloga, povjerenja i saradnje među svim sudionicima bosanskohercegovačke društvene pluralnosti.

U takvome zalaganju budućnost Sarajeva je da postane ugodno i privlačno mjesto za sve bosanskohercegovačke ljude, otvoren grad za sve koji u njegovim starim simbolima nalaze potvrdu za prava na različitost, ali i neupitnu odgovornost prema drugom i drukčijem, te prema boljoj budućnosti svih. U toj velikoj političkoj rekonstrukciji bit će, smatraju članovi i prijatelji Nezavisne bosanskohercegovačke liste, otkrivena saglasnost bosanskohercegovačke politike, kulture i ekonomije sa zbivanjima u najrazvijenijim svjetskim demokracijama. Tamo će bosanskohercegovački glas biti shvatan i prihvaćan kao uvjerljivo zagovaranje odlučnog rada za bolju budućnost čovjeka i svijeta kao cjeline. Takvim zalaganjem u najširem obuhvatu bosanskohercegovačkih ljudi bit će osigurano puno članstvo bosanskohercegovačke države u velikom pothvatu kojem je ime Evropska unija.

Vjerodostojnost zalaganja za harmonizaciju bosanskohercegovačkih politika može biti provjeravana na svim razinama. Članovi i prijatelji Nezavisne bosanskohercegovačke liste smatraju da je stanje politike, kulture i ekonomije u Sarajevu mjera i garancija za siguran put prema boljoj budućnosti svega bosanskohercegovačkog.

Osviješćeni odnosi prema bosanskohercegovačkoj državi, zavičaju, domovini i otadžbini njenih ljudi pretpostavka je osvješćenje slobodnog i poduzetnog pojedinca, odlučnog da svoju budućnost izgradi u skladu s najuzvišenijim idealima savremenog svijeta. Tako bi sa Sarajeva, središta svega bosanskohercegovačkog, bio skinut zastor zaborava, a iznova otkrivena privlačnost za sve bosanskohercegovačke ljude u domovini i svijetu.

Da se otkriju mogućnosti Sarajeva kao središta svega bosanskohercegovačkog, potrebno je sadašnje stanje pseudopolitike zamijeniti vladavinom prava, štićenjem ljudskih sloboda, demokratskim legitimiranjem vlasti, odstranjivanjem svih oblika korupcije te omogućavanjem slobodnog poduzetništva u svim područjima. To je graditeljski pothvat za koji su se opredijelili članovi i prijatelji Nezavisne bosanskohercegovačke liste.

 

U Sarajevu, 12. mart 2018. godine

 

Ibrahim Hadžibajrić,

predsjednik Nezavisne bosanskohercegovačke liste