Deveto pismo Ibrahima Hadžibajrića, predsjednika Nezavisne bosanskohercegovačke liste


 

Deveto pismo članovima i prijateljima Nezavisne bosanskohercegovačke liste i široj bosanskohercegovačkoj javnosti

 

U oktobru ove godine bit će održani opći bosanskohercegovački izbori. Pred građanima koji će glasati dvije su mogućnosti – da glasaju za temeljnu promjenu ili da glasaju za nastavljanje sadašnje opće agonije. Nezavisna bosanskohercegovačka lista je prijedlog i poziv građanima da glasaju za temeljnu političku promjenu. Tako bi, glasanjem za kandidate Nezavisne bosanskohercegovačke liste, odlučno rekli: Hoćemo novu političku budućnosti kao svoje vlasništvo, kao oslobođenje iz ove bijede!

Tim “hoćemo” otpočeo bi proces izbaviteljske promjene svega u bosanskohercegovačkoj politici, kulturi i ekonomiji. A zapravo ta promjena je nužna, jer sadašnje stanje, za čiju odgovornost snose do sad vladajući politički subjekti, nije ni održivo ni prihvatljivo. Ovakvo stanje s ovom vlašću ne vodi i ne može voditi onoj budućnosti na koju bosanskohercegovački ljudi imaju neosporivo pravo. A svi oblici vlasti u državi moraju služiti upravo realiziranju tog prava.

Naime, većina bosanskohercegovačkih ljudi danas živi u bijedi za koju odgovornost snose političke elite, a zapravo oligarhije. Te oligarhije trpe, što milom što silom, bosanskohercegovački ojađeni ljudi. Nezavisna bosanskohercegovačka lista nastala je upravo iz svijesti o potrebi da se politika vrati narodu, njegovim egzistencijalnim pitanjima, a država učini moćnim sredstvom za izlazak iz opće narodne bijede.

Većina bosanskohercegovačkog naroda danas osjeća teret te bijede za koju je odgovorna vlast. U strahu je od nesigurnosti za svoju budućnost. Taj strah uzrokuje apatiju i bježanje iz zemlje, i to onih najsposobnijih. Tako su bosanskohercegovačko društvo i njegova država ostavljani upravo onima za čiju sudbinu bi se morala brinuti svaka odgovorna politika.

Mi u Nezavisnoj bosanskohercegovačkoj listi želimo dati jasan odgovor na pitanje: Zašto bi bosanskohercegovački građani morali reći odgovornim za sadašnje stanje da ih više neće kao svoje predstavnike na političkoj pozornici te da se glasanjem za kandidate Nezavisne bosanskohercegovačke liste uključuju u veliku političku promjenu?

Sadašnje stanje bosanskohercegovačkog društva i njegove politike i potreban i dovoljan je dokaz za nužnost te promjene. Evo jednog od analitičkih prikaza tog. U novembru 2014. godine Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo artikulirali su novu političku inicijativu Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Cilj te inicijative je otklanjanje blokade bosanskohercegovačke države na njenome putu integracije u Evropsku uniju te za to potrebnih reformskih procesa. U aprilu 2018. godine objavljen je dokument Bode Webera “Neuspjeh političke inicijative Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu: Reformski program i izvještaj o promatranim pitanjima.” Za sva dogovorena i otvorena reformska pitanja, radi njihovog rješavanja, dane su ocjene koje ilustriraju nepodnošljivost sadašnjeg stanja bosanskohercegovačkog društva i njegove države:

  • Planirani i očekivani napredak u liberalizaciji tržišta rada neutraliziran je slabošću vladavine prava;
  • Nastavljena je i osnažena privilegiranost zaposlenih u javnom sektoru, što temeljno narušava tržište rada i onemogućuje njegovo uređenje;
  • Potrebni sindikalni i socijalni dijalog ne samo da nije unaprijeđen, već je i oslabljen;
  • Iako je bitan preduvjet otklanjanja sadašnjeg stanja, snaženje inspekcijskih službi ostalo je ili zapriječeno ili zanemareno;
  • Uz partijska korištenja državnih kompanija patronažni odnos prema javnom dobru je osnažen, pa su zato dodatno zapriječene perspektive podsticanja slobodnog poduzetništva;
  • I dalje je onemogućavana tržišna ekonomija, pa je njena zapriječenost bitna smetnja realiziranju programa tranzicije i zapošljavanja.

To su samo neki od zaključaka o stanju u bosanskohercegovačkom društvu i njegovoj državi. Izvedeni su na osnovi istraživanja i analize svega što se događalo u bosanskohercegovačkoj politici i ekonomiji. Navedena pitanja, kao i mnoga druga, nisu riješena iako su rješiva. Njihovo rješavanje je uslov izlaska iz vladajuće bijede. Ako ih ipak sadašnja vlast nije riješila, dva su zaključka. Prvi, nesposobna je za to. I drugi, neće da ta pitanja riješi. Bosanskohercegovački narod ne može prihvatiti ni jedno ni drugo. Sve dok navedena pitanja ostaju neriješena, nema i ne može biti intenzivnijeg zapošljavanja i slobodnog poduzetništva. Zato je umjesno reći da održavanje bijede bosanskohercegovačkih ljudi odgovara sadašnjim vlastima.

Opravdano je zaključiti da to potvrđuje stavove nas u Nezavisnoj bosanskohercegovačkoj listi da su politički zaokret, promjena sadašnje vlasti obuzete sobom, istup novih snaga uslovi za to što bosanskohercegovački narod hoće kao nužni odgovor na njegove egzistencijalne probleme. Rasprave koje vodimo među članovima i prijateljima Nezavisne bosanskohercegovačke liste potvrda su tih potreba i mogućnosti, ali i tog da ih mi, nositelji političke alternative, i realiziramo. Sada kada smo uvjereni da je naša moralna obaveza da tu promjenu pokrenemo i vodimo, moramo uvjeriti i bosanskohercegovačke građane da glasaju za nas, a zapravo prvi put posve za sebe.

U našem velikom pothvatu da odredimo kandidate Nezavisne bosanskohercegovačke liste za sve razine državne vlasti ne bismo smjeli ni u jednom času zaboraviti da nudimo alternativu postojećem stanju, a to znači da političku vlast želimo vratiti onima kojima izvorno i neopozivo pripada, onima od kojih su je otele vladajuće političke oligarhije pa je koristile za postizanje pojedinačnih i grupnih interesa uz štete bosanskohercegovačkom narodu i njegovoj državi. Mi svoje razloge i ciljeve izvodimo upravo iz vezanosti za konkretne ljude u njihovim mjesnim zajednicama i općinama kao temelja sve političke nadgradnje do vrha države. Mi smo zaokupljeni konkretnim pitanjima konkretnih ljudi. Oni su mjera svega što smo radili i što ćemo raditi kao politička alternativa.

 

U Sarajevu, 21. maj 2018. godine

Ibrahim Hadžibajrić

predsjednik Nezavisne bosanskohercegovačke liste