Kontakt


Naš kontakt
Nezavisna bosanskohercegovačka lista
Obala Kulina Bana 24/2
71000 Sarajevo
Tel.: (033) 846-859 i (033) 864-621
Email: nezavisnabhlista@gmail.com