Prvo pismo Ibrahima Hadžibajrića, predsjednika Nezavisne bosanskohercegovačke liste


Prvo pismo članovima i prijateljima Nezavisne bosanskohercegovačke liste i široj bosanskohercegovačkoj javnosti

 

Članovi Osnivačke skupštine Nezavisne bosanskohercegovačke liste smatrali su da je bosanskohercegovačkom društvu i državi potrebna nova politika. Zato su odlučili da na tu potrebu i odgovore prijedlogom i odlukom da u bosanskohercegovačkom društvu pokrenu političku rekonstrukciju u svim područjima života.

 

Od Osnivačke skupštine Nezavisne bosanskohercegovačke liste, održane 30. septembra 2017. godine, prošla su tri mjeseca i više. Mi, osnivači i izabrani dužnosnici Nezavisne bosanskohercegovačke liste, ispitivali smo u tome vremenu među sobom i u široj javnosti političke postavke iznijete u Povelji Nezavisne bosanskohercegovačke liste: Šta hoćemo a šta nećemo? Ispitivali smo ih sa stanovišta onih bosanskohercegovačkih ljudi za koje smo pretpostavili da ne pristaju na sadašnje političko stanje i da hoće političko rekonstruiranje u svim područjima života. Tako smo na brojnim sastancima i u javnim raspravama potvrdili razloge naše odluke da preuzmemo odgovornost za tu novu bosanskohercegovačku politiku. Sastanke i tribine organizirali smo u više bosanskohercegovačkih mjesta. Nastojali smo predstaviti naše prijedloge i poziv, te u vezi s time saslušati stavove što je moguće većeg broja ljudi o njihovim egzistencijalnim problemima.

 

Na osnovi tog preuzimam obavezu da se, u svojstvu predsjednika Nezavisne bosanskohercegovačke liste, počnem redovito obraćati članovima i prijateljima te široj bosanskohercegovačkoj javnosti. U pismima, koje ću od sada redovito uključivati, iznosit ću mišljenja, stavove i prijedloge u vezi s namjerama nas u Nezavisnoj bosanskohercegovačkoj listi. Od članova i prijatelja očekujem kritiku iznijetih stavova te doprinos u njihovom razvijanju i prihvatanju kao javnog dobra u pothvatu mijenjanja stanja politike, kulture i ekonomije u našoj državi.

Neprihvatljivost sada vladajućih stanja u bosanskohercegovačkom društvu i njegovoj potvrđena je siromaštvom, korupcijom, nezaposlenošću, neefikasnošću administracije i nezadovoljavajućim razvojem u svim područjima politike, kulture i ekonomije.

  1. Navedenu konstataciju moguće je jasno vidjeti u stanju bosanskohercegovačkih građana kojima bi svi oblici političkog djelovanja trebali služiti. Ali, postojeća politička djelovanja su daleko od tog služenja građanima i odgovornosti za njihovo stanje. Zato mi, članovi i vodstvo Nezavisne bosanskohercegovačke liste, namjeravamo raditi unutar tog danas od političkih djelovanja zanemarenog dijela bosanskohercegovačkog društva, pa mu pomoći da preuzme odgovornost za svoju političku, ekonomsku i kulturnu budućnost. Nezavisna bosanskohercegovačka lista nije i neće biti zalaganje radi stjecanja vlasti radi vlasti, kako je to slučaj s gotovo svim sadašnjim oblicima političkog organiziranja u našoj državi. Za nas je politička vlast sredstvo a ne cilj. To sredstvo nužno je za realiziranje suverenosti političkog naroda. A ta suverenost naroda i odgovornost za nju iščezli su iz vidika sada vladajućih politika. Zato je poziv Nezavisne bosanskohercegovačke liste jednostavan: Članovi i prijatelji Nezavisne bosanskohercegovačke liste preuzmimo političku vlast u svoje ruke, a ne dopuštajmo da nam iko, mimo nam i iznad nas, preuzima, obećava i daje ono što pripada jedino nama!
  2. U dugome razdoblju nametane su nam tuđe volje i s njima povezane političke vlasti. Tako je i nastala naša otuđenost od sebe, od odgovornosti da realiziramo svoj narodni suverenitet u svojoj državi. A to možemo i moramo postići u skladu s našim najboljim interesom i najboljim iskustvima demokratskog svijeta kojem pripadamo, u kojem danas sramotno zaostajemo. Da učinimo to što možemo i moramo potrebno je da tu gdje živimo, u neposrednom dodiru jednih s drugima, u našem prirodnom prostoru, preuzmemo odgovornost i postanemo poduzetni ljudi koji žive od onog što zarađuju, a zarađuju u poslovima koji sami planiraju, vode i realiziraju. Pred svakim čovjekom u našem društvu i našoj državi potrebno je otvoriti mogućnosti slobodnog poduzetništva kako bi prirodna bogatstva, postojeća i nova umijeća, osjećanja bivanja svojim na svome, postali osnova viđenja i građenja nove i sretnije bosanskohercegovačke budućnosti. Svaka politička vlast mora služiti tome.
  3. U bosanskohercegovačkim ljudima, nositeljima državnog suvereniteta, širen je strah od sadašnje političke vlasti koja se ponaša kao da to čime upravlja pripada njoj. A ne pripada! Samo joj je povjereno, uz odgovornost prije svega tom narodu koji je za nju glasao. Dano povjerenje uglavnom nije opravdano. Zato mi u Nezavisnoj bosanskohercegovačkoj listi smatramo da odgovornost za izigravanje povjerenja mora biti dovedena u središte svakog političkog djelovanja. I više od tog. Mi u Nezavisnoj bosanskohercegovačkoj listi pozivamo ljude da svoje glasove ne daju nikada i nikome osim onima koji su među njima, s kojima se gledaju licem u lice, koji su spremni polagati račun za svaku paru koja im je povjerena. Ništa od tog čime upravljaju izabrani predstavnici naroda u vlasti nije njihovo, već je onih koje mi u Nezavisnoj bosanskohercegovačkoj listi zovemo i podržavamo u promjeni neprihvatljivih političkih odnosa. Kažemo im, tim nosiocima političkog suvereniteta: Evo nas članova i prijatelja Nezavisne bosanskohercegovačke liste pred vama i s vama u odlučnosti da sadašnje političko stanje promijenimo u skladu s našim najboljim interesima, a protiv svake njihove zloupotrebe.

Izbori su pred nama. Pozivamo vas da već sad započnemo praviti liste onih koje ćemo predložiti kao nositelje nove bosanskohercegovačke politike zaokreta prema temeljnom narodnom interesu. To moraju biti nove ličnosti, nama poznate i neistrošene u dosad vladajućoj i istrošenoj politici. Ne dopustimo da nama, glasačima za naše predstavnike, iko mimo nas pravi te liste!

 

U Sarajevu, 15. januara 2018. godine

 

Ibrahim Hadžibajrić

Predsjednik Nezavisne bosanskohercegovačke liste