Sedmo pismo Ibrahima Hadžibajrića, predsjednika Nezavisne bosanskohercegovačke liste


 

Sedmo pismo članovima i prijateljima Nezavisne bosanskohercegovačke liste i široj bosanskohercegovačkoj javnosti

 

Nas, članove i prijatelje Nezavisne bosanskohercegovačke liste, često pitaju: Šta vas, novu političku ponudu, određuje u okviru spektra političkih teorija – liberalizam ili konzervativizam, nacionalizam ili socijalizam, patriotizam ili kosmopolizam, ili nešto iz onih podjela na ljevicu, desnicu i centar? Istina je da smo mi u dosadašnjim istupanjima u javnosti izbjegavali da istaknemo i jedno od navedenih određenja. Svjesno to nismo činili. Nećemo to ni sada. Ali ćemo se ipak, u skladu sa svojim političkim opredjeljenjima, ovdje baviti navedenim pitanjem.

Kao što je to poznato svim ozbiljnijim istraživačima savremenih političkih prilika svijeta, već odavno nije moguće odrediti jasne granice među spomenutim određenjima političkih ideologija. Ono što je nekad pripadalo ljevici, danas se može naći na političkoj desnici, svojstva klasičnog liberalizma uključena su u savremeni konzervativizam. I tako dalje. U bavljenju bosanskohercegovačkim političkim prilikama raspravljanja o tome nisu, samtramo, presudno važna.

Bosanskohercegovačko društvo i njegova država osporavani su u dugome vremenu, i izvana i iznutra. Ni osporavateljima ni osporavanim to nije donijelo nikakvo dobro. Donijelo im je patnje i stradanja, političke zbunjenosti i raspaljivanja najgorih strasti. Mi u Nezavisnoj bosanskohercegovačkoj listi zagovaramo temeljne vrijednosti različitih religijskih i političkih pripadanja bosanskohercegovačkih ljudi uz nepovredivosti pojedinačnih i kolektivnih prava, i to u skladu s najboljim iskustvima savremenih demokracija. Zagovaramo izvođenje tih pitanja u prostor javnih politika i dogovaranja.

Ne smatramo da ravnodušnost ili neprijateljstvo prema razlikama unutar bosanskohercegovačke društvene pluralnosti može dati željene rezultate u gradnji harmoničnog političkog poretka. Veliko i negativno je iskustvo bosanskohercegovačkih ljudi s takvim eksperimentom u vremenu komunističke vlasti, ali u vremenima vulgarnih nacionalizama. Također, ne smatramo da su odnosi među religijskim i drugim razlikama u bosanskohercegovačkom društvu svedivi na prosti politički realizam u kojem jedni druge trpe kao neizbježnu nužnost. U religijskim posebnostima bosanskohercegovačkih ljudi postoje, uvjereni smo, potencijali za harmoniziranje odnosa među ljudima i gradnju poželjne političke, ekonomske i kulturne budućnosti.  Dokaz za to su prilike u najrazvijenijim svjetskim demokracijama. Uz to, smatramo da savremene političke teorije i iskustva demokratskih država mogu i moraju biti glavni oslonci u odnosu prema boljoj bosanskohercegovačkoj budućnosti.

I nadalje, ne smatramo da su sadašnje napetosti i gorka historijska iskustva u odnosima sudionika bosanskohercegovačke pluralnosti trajni i nerazrješivi. Naprotiv, sve njih moguće je u konstruktivnoj politici preinačiti u harmonične i prijateljske odnose, što je suštinski interes i pojedinačnih i kolektivnih pripadanja. To zahtijeva prijelaz preko sadašnjih granica tabuiziranosti i mržnji. Mi u Nezavisnoj bosanskohercegovačkoj listi zagovaramo upravo to – prilaz svakome i razgovor o svemu što se tiče bosanskohercegovačke političke, kulturne i ekonomske budućnosti. Jedna od bitnih postavki u našoj političkoj alternativi je reafirmacija lokalnih oblika političkog poretka, jer tu, više nego igdje, ljudi rješavaju svoja egzistencijalna pitanja.

I da saberemo te napomene o suštini politike u Nezavisnoj bosanskohercegovačkoj listi.

Dostojanstvo pojedinca je nepovredivo. Iz njeg proistječu i na njemu počivaju kolektivna prava koja se nikada ne mogu i ne smiju nametnuti nepovredivosti dostojanstva pojedinca. Zato se iz autonomnosti slobode pojedinca izvode prava govora, opredjeljivanja i udruživanja, ali uvijek tako da ne ugrožavaju ta ista prava drugih. Iz tog slijedi naša, a to znači svih nas u Nezavisnoj bosanskohercegovačkoj listi, potpora razvoju civilnog društva, na jednoj, i svih oblika vlasti – i zakonodavne i sudske i izvršne – u službi javnog dobra, na drugoj strani. Moć države mora, smatrati služiti pravednoj zaštiti najslabijih.

Mi, bosanskohercegovački ljudi, pripadamo evropskom civilizacijskom krugu. Religijske razlike nisu i ne mogu biti prepreka za gradnju harmoničnog društva u kojem je vlast raspodijeljena na zakonodavnu, sudsku i izvršnu, ali uz njihovo demokratsko legitimiranje i trajno preispitivanje. Sređivanje sadašnjih prilika u bosanskohercegovačkom društvu i njegovoj državi je, u skladu s time, određeno najvažnijim ciljem: Integracije bosanskohercegovačkog društva i njegove države u Evropsku uniju, NATO i sve druge asocijacije demokratskog svijeta.

I naposlijetku, mi u Nezavisnoj bosanskohercegovačkoj listi bosanskohercegovački smo patrioti. Ali, tu riječ kojom se određujemo želimo sačuvati od pojednostavljenih ideologijskih zloupotreba. Vjerujemo da je bosanskohercegovačka država u punom kapacitetu, višestepenom organiziranošću najnižih do najviših  razina, najbolji interes svih njenih građana. Zato je za nas ta država neosporiva, ali ne kao fikcija. To je proces neprestanog političkog, kulturnog i ekonomskog rada koji vodi poželjnoj budućnosti. Time bi, smatramo, sadašnja odbojnost nesređene države bila promijenjena u poželjno i privlačno stanje, fokusno sabiranje namjera i graditeljskih djelovanja bosanskohercegovačkih ljudi u zemlji i izvan nje.

Izvorni poziv bosanskohercegovačkim građanima da se uključe u politički projekat Nezavisne bosanskohercegovačke liste tiče se njihovih želja, mogućnosti i odgovornosti da politike u svojoj državi preuzmu u svoje ruke i tako sadašnje stanje promijene i usmjere prema dobroj i privlačnoj političkoj budućnosti.

 

U Sarajevu, 18. aprila 2018. godine

 

Ibrahim Hadžibajrić

predsjednik Nezavisne bosanskohercegovačke liste