Šesto pismo Ibrahima Hadžibajrića, predsjednika Nezavisne bosanskohercegovačke liste


 

 

Šesto pismo članovima i prijateljima Nezavisne bosanskohercegovačke liste i široj bosanskohercegovačkoj javnosti

 

Osnivači i članovi Nezavisne bosanskohercegovačke liste svoj politički program temelje na postavci: Bosanskohercegovačkom društvu i njegovoj državi potrebna je nova politika, jer sada vladajuće kartelske strukture ne mogu riješiti suštinska pitanja politike, kulture i ekonomije u ovoj državi. Uz to, prema politici koju sada zagovara i namjerava provoditi Nezavisna bosanskohercegovačka lista, riječ je o rekonstrukciji samog shvatanja politike koju u dugome vremenu ugrožava pseudopolitika vladajućih stranaka.

Realnu politiku čine prvenstveno mali koraci, trajno i svuda prisutni i snaženi. Tim koracima se svima daju jasni i ohrabrujući primjeri. Njima se u sve većem broju ljudi utječe na snaženje realističkog optimizma i odgovornosti prema radu za bolju budućnost. Takvi svuda prisutni koraci, koji prožimaju cijelo društvo, utječu na promjenu njegovog stanja. Utječu, ma koliko se činili nedovoljno vidljivim. Takvi mali koraci temelj su svake graditeljske politike. Tako se od sada vladajućeg očekivanja da ljudi trebaju biti poslušni partijskoj eliti pravi politički zaokret: Nema i ne može biti poslušnosti nikome do u javnome dobru. Za to su odgovorni svi sudionici društvenog poretka.

Ustrajavanje na velikim i dramatičnim obećanjima i spektakularnim priredbama zamračuje te male korake i preplavljuje ih demagogijom i lažima pesudopolitike otuđene od životne realnosti narodne većine. I više od tog. Narodnoj većini se nudi zaborav sebe i svog stanja. Nudi joj se ideologijski konstruirana i lažna dalja i bliža historija. Vladajuće elite spremne su radi svog opstanka na vlasti žrtvovati interes naroda i javno dobro. To su najopasniji uzroci narodnog propadanja čiji su znaci politička anemičnost, nepovjerenje u budućnost i otvoren prostor za partijske tiranije i nemoralna korištenja ljudskih nevolja.

Dva su bitna sadržaja političkih varanja kakva danas prožimaju bosanskohercegovačku stvarnost.

Prvi je neprestano demagoško isticanje velikih projekata koji će navodno riješiti sva pitanja bosanskohercegovačkih ljudi. Time se zamračuje realno stanje upravo tih ljudi u njihovoj svakodnevnici i strahu za sutra i njih i njihove djece. A to se očituje u sve dubljem nepovjerenju većine naroda u budućnost države. Posljedica tog je snaženje volje da se odavde bilo gdje pobjegne.

Drugi sadržaj je promicanje vladajućih političkih elita kao nezamjenjivih u realiziranju tih velikih projekata kojima se pravda nebriga za konkretnu egzistenciju naroda. Lideri te pseudopolitike predstavljaju sebe i svoje istomišljenike kao izbavitelje. Koriste sva raspoloživa sredstva da ispričaju historiju svojih zasluga. Ne mare za to što im drugi ne vjeruju. Jedini oslonci su im moć vlasti i vlast moći.

Tako se u tim kliještima velikih obećanja i užasne realnosti većine naroda održava ta vlast, nesposobna da riješi ijedno bitno pitanje bosanskohercegovačke politike, kulture i ekonomije. Elita te pseudopolitike bezobzirno traži poslušnost svojih glasača. Za tu poslušnost plaća im mrvicama onog što uzurpiraju od javnog dobra.

Valjalo bi te političke varalice, koje demagoški obećavaju ali ništa od tog ne ispunjavaju, koje ne mare za stanje narodne većine i njenu izdržljivost, pa mu neprestano nude kule u zraku, podsjetiti na sarkastičnu narodnu mudrost: Krepaj kenjče dok naraste trava. One kojima se ta stara mudrost može učiniti grubom opravdano je podsjetiti da su u gledanjima sada vladajućih pseudpolitičkih elita narod i narodni interesi doista male vrijednosti.

U već spominjanom dokumentu Perspektiva vjerovatnog proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan i njenih uključenosti u to, poznatom kao Strategija za Zapadni Balkan, istaknuto je pored ostalog: “Svakodnevni život u državama Zapadnog Balkana morao bi postajati sve bliži životu u Evropskoj uniji. Naposljetku, građani čeznu da žive u državama koje su napredujuće i jednake, u kojima je snažna vladavina prava a korupcija iskorijenjena.”

Nadalje, u istom dokumentu je rečeno: “U procesu proširenja ključni prioriteti su suštinska pitanja kakva su vladavina prava, snaženje demokratskih institucija, reforma javne administracije, kao i ekonomski razvoj i konkurentnost.” To su bitni sadržaji cilja, to jeste punog članstva u Evropskoj uniji. Među brojnim preduslovima za dostizanje tog cilja u Strategiji je navedeno i sljedeće: “Lideri u ovome području moraju preuzeti vlasništvo i predvoditi primjerom. Moraju izbjeći i osuditi sve iskaze i djelovanja koji bi rasplamsavali međuetničke napetosti te se aktivno suprotstavljati nacionalističkim naracijama. Nema mjesta u Evropskoj uniji za zapaljivu retoriku, a kamoli za veličanje ratnih zločinaca na bilo kojoj strani.”

Valja ponavljati da je pravda govorenje i pokazivanje istine. U realiziranju masovnih zločina, kakvi su počinjeni u ratu protiv Bosne, postoje zločinačke elite, zločinačke ideologije, zločinačke organizacije i neposredni izvršitelji zločina. Na sudovima su suđenja i presuđivanja osumnjičenim i izvršiteljima, a na historičarima, kriminolozima, sociolozima i drugim su istraživanja i naučna predstavljanja tih pojava. Ali, odgovornost političara je da ohrabre pojedince u građenju harmoničnog bosanskohercegovačkog društva u kojem vladavina prava i ekonomski razvoj postaju sve odlučniji dio pojedinačnih i kolektivnih mentaliteta. Nije politička hrabrost ustrajavati na krivicama ove ili one strane. Hrabrost je odlučno zagovarati dijalog i sporazumijevanje o najboljim interesima ljudi uz sve različitosti njihovih pripadanja. Te najbolje interese nije moguće ostvarivati u korist jednih a na štetu drugih.

Osnivači i članovi Nezavisne bosanskohercegovačke liste smatraju da političko djelovanje mora obuhvatiti cjelinu društvenog poretka od pojedinačnog čovjeka, sa svim njegovim životnim pitanjima, do najviših institucija vlasti. Tim i takvim djelovanjem bi, smatraju članovi Nezavisne bosanskohercegovačke liste, u sve snažnijoj političkoj volji svih političkih subjekata narastala odlučnost ljudi da politički rade za poželjnu budućnost bosanskohercegovačke države, uz snaženje svih njenih institucija. Tako bi se poput kapilarne sile osmoze političke volje manifestirale u svim vrstama poduzetništava i odgovornosti koje obuhvataju i prožimaju cijelo bosanskohercegovačko društvo.

Preuzimanje odgovornosti za budućnost, u čemu sudjeluju svi bosanskohercegovačkih ljudi, uslov je za razumijevanje i razvoj privlačnog graditeljskog pothvata u kojem ima mjesta za svakog. Interes svih u ovoj državi je ustrajavanje na pravednim suđenjima. Zato je priznavanje presuda sudova i zalaganje za njihova izvršenja bitan sadržaj razvijanja kulture kažnjivosti za sva krivična djela.

U zagovaranoj politici Nezavisne bosanskohercegovačke liste polazište je pretpostavka da će pojedinci i skupine bosanskohercegovačkog društva preuzeti odgovornost za svoju budućnost, smatrajući se subjektom političke, kulturne i ekonomske rekonstrukcije, a ne objektima volja pseudopolitičkih oligarhija u njihovoj kartelskoj orgariziranosti.

 

U Sarajevu, 10. april 2018. godine

 

Ibrahim Hadžibajrić,

predsjednik Nezavisne bosanskohercegovačke liste