Mi, općinski načelnici zajedno s drugim osnivačima Nezavisne bosanskohercegovačke liste 30. septembra 2017. g. usvojili smo povelju

NBL - Nova politička realnost
Šta hoćemo, a šta nećemo

Hoćemo novu političku viziju sretne budućnosti bosanskohercegovačkih ljudi i pošten rad za njih. Nećemo ništa od sadašnje političke blokiranosti nepoštenjem, neiskrenošću i nesposobnošću.

Ibrahim Hadžibajrić, predsjednik Nezavisne bosanskohercegovačke liste, bosanskohercegovačkoj javnosti..