Statut

Nezavisna BH lista je na osnivačkom kongresu donijela Statut. Statut utvrđuje naziv, pravni status, sjedište, predstavljanje i zastupanje, područje na kojem djeluje, ciljeve i načela djelovanja, unutrašnja organizacija stranke, organi i tijela stranke, kao i način njihovog izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja, sredstva za rad i postupanje s imovinom, kao i sva druga pitanja od značaja za rad.

Statut Nezavisne bosanskohercegovačke liste možete pogledati klikom na dugme.

STATUT NBL