Program

PROGRAM I PROGRAMSKI CILJEVI
NEZAVISNE BOSANSKOHERCEGOVAČKE LISTE

Cilj osnivanja NBL-a ogleda se u posebnoj potrebi da se pokrene, vodi i realizira novo političko djelovanje u cjelini bosanskohercegovačkog društva radi rekonstruisanja i osnaženja svih oblika političke vlasti u skladu sa temeljnim načelima država uključenih u Europsku uniju, a posebno provođenjem slijedećih ciljnih sadržaja

* Očuvanje, učvršćenje i dalje jačanje suvereniteta, političke nezavisnosti i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine;

* Izgradnju sistema vlasti zasnovanog na opšteprihvaćenim principima demokratije, uvažavajući specifičnosti Bosne i Hercegovine;


* Afirmisanje Bosne i Hercegovine, kao države u kojoj će svima biti zajamčena sloboda, jednakost, pravednost, mir, sigurnost i svaka druga ljudska prava i slobode utvrđene Ustavom i međunarodnim aktima;


* Ostvarivanje ideje da slobodna i demokratska Bosna i Hercegovina pripada njenim građanima, čija prošlost, sadašnjost i budućnost je vezana za sudbinu njihove domovine;


* Razvijanje prosperitetne tržišne ekonomije, uz punu zaštitu vlasničkih prava i jedinstvenog ekonomskog prostora i zaštite državnih resursa;


* Postizanje socijalne sigurnosti građana uspostavljanjem odgovarajućih prava na zdravstvenu zaštitu, školovanje, radno-pravnu, penzijsku i invalidsku zaštitu i druge oblike zaštite i materijalnog obezbjeđenja djece, starih ili iznemoglih osoba;


* Razvijanje povjerenja među narodima i građanima, garantovanje nezastarivog prava na povratak prognanih, kažnjavanje zločina protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava i ekonomskom obnovom i rekonstrukcijom zemlje, te civilizacijskim tekovinama garancije i zaštite ljudskih prava;


* Borbi za prava branilaca Bosne i Hercegovine i očuvanja karaktera odbrambeno-oslobodilačkog rata;


* Izgradnji ekonomskih, kulturnih i drugih veza sa našim građanima u dijaspori;


* Izgrađivanje odnosa i saradnje Bosne i Hercegovine sa svim drugim demokratskim državama i međunarodnim organizacijama, uz uzajamno poštivanje suvereniteta i jednakosti, na principima Povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog pravnog poretka;


* Stvaranje uvjeta da mlada generacija preuzme odgovornost za sudbinu Bosne i Hercegovine, kako bi njen razvoj odredila prema mjeri svojih vizija budućnosti, mira i opšteg prosperiteta zemlje;


* Ulazak u Europsku uniju i euroatlantske asocijacije;


* Borba protiv bilo kojeg oblika i pojave korupcije, te garancija jednakosti građana pred zakonom;


* Stvaranje uvjeta za reformu društva na principima demokratije, jačanjem institucija države Bosne i Hercegovine i uvjeta za političko djelovanje koje afirmiše ozdravljenje društva uz značajno učešće intelektualnih kapaciteta i autoriteta i inteligencije u bh društvu.

* Anticipirati, planirati i razvijati mrežu saradnje bosanskohercegovačkih građana na svim razinama, uz snaženje povjerenja kao društvenog kapitala bez kojeg nije moguće izaći iz sadašnje blokiranosti politike, kulture i ekonomije u BiH;


* Ponuditi u opštoj interakciji svih društvenih subjekata novu, obećavajuću i uvjerljivu viziju bosanskohercegovačke budućnosti koju bi građani prihvatili i prenosili kao svoju moralnu i političku odgovornost;


* Otvoriti i zagovarati nepoštedno suprotstavljanje svim oblicima političkih varanja i zloupotreba političke vlasti;


* Pokrenuti procese osvješćivanja bosanskohercegovačke politike, kulture i ekonomije kao potencijala koji pripada svim građanima i za koje su oni odgovorni;


* Odrediti bitne sadržaje odnosa bosanskohercegovačke države s njenim susjedima i to na temeljima ravnopravnosti i uloge svake od država u europskoj političkoj arhitekturi uz promicanje i razvijanje svijesti o BiH kao važnom sudioniku svega što evropski i civilizacijski pokret čini izazovnim i privlačnim;


* Onemogućiti sve oblike zloupotrebe pojedinačnih i kolektivnih prava, te podstaći razvoj bosanskohercegovačkog pluralnog društva sa svim njegovim sadržajima koji doprinose civilizacijskom razvoju;


* Doprinijeti sređivanju i razvoju organiziranog političkog, kulturnog i ekonomskog života na svim razinama društva i države, uz nepovredivost pojedinačnih i kolektivnih prava;


* Omogućiti đacima, studentima i istraživačima efikasno uključenje u međunarodne tokove i mreže stjecanja znanja, naučnih istraživanja i razmjena u svim smjerovima;


* Pokrenuti, razvijati i snažiti interakciju privatnog i javnog područja u ekonomičnom iskorištavanju bosanskohercegovačkih resursa.

Programski ciljevi usvojeni na Osnivačkoj Skupštini Nezavisne bosanskohercegovačke liste održanoj 30. septembra 2017. godine u Sarajevu.