Predsjednik NBL-a Ibrahim Hadžibajrić gost političkog magazina “Acta” na TV Alfa